રાઇઝર – ભારતની પ્રથમ કૌશલ્ય આધારિત હાઇપરલોકલ શોર્ટ વિડીયો એપ

RISER APP શું છે? RISER ઇન્ડિયા પહેલું એવું પ્લેટફોર્મ જે ફક્ત અને માત્ર આપણી ભારતીય મહિલાને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. જ્યાં આપણી ભારતીય મહિલા પોતાની પાસે ગમે તે કૌશલ્ય અને પ્રતિભા ધરાવે છે તેનું મુદ્રીકરણ કરીને આવક કરી શકે છે. આપણું વિઝનદેશભરની લાખો લાયક અને પ્રતિભાશાળી મહિલાઓના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવામાં મદદ કરવા, તેમને… Read More »

Riser – India’s first Skill based Hyperlocal Short Video App

RISER APP क्या है? RISER एक इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडियन वुमन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बना है। जहा पे हमारी इंडियन वुमन के पास जो भी स्किल है उस स्किल और टेलेंट को MONETISE करके इनकम कर सकती है। Our Visionदेश भर में लाखों योग्य और प्रतिभाशाली… Read More »

IORA Online Jamin Mapani

Online Land Survey: Government of Gujarat launches a portal called IORA Gujarat Jaimin Mapani Online, local records of Gujarat can be easily accessed through Google. Today we will give you information about IORA (Online Jaime Mapani) portal. With the help of this portal, you can check your local information in just a few seconds. As… Read More »

Check your AGE (Age Calculator)

Check your age (age calculator): One of the best tools: The age calculator can determine the age or interval between two dates. The calculated age will be displayed in years, months, weeks, days, hours, minutes and seconds. In some cultures, age is indicated by counting years with or without the current year. For example, a… Read More »

Read Along By Google

Read Along: Read Along by Google @ play.google.com is a free and fun speech based reading teacher app designed for kids ages 5 and up. It helps them improve their reading skills in English and many other languages ​​(Hindi, Bengali, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish and Portuguese) and encourages them to read interesting stories altogether… Read More »