મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમની 2022 જાહેર

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમની જાહેરાતઃ 12 ઓગસ્ટે સંકલિત મતદાર યાદીનો મુસદ્દો પ્રસિદ્ધ કરાશે
નવી સુધારેલી મતદાર 1લી ઓક્ટોબરની લાયકાતે નવા વીની આખરી મતદારો નામ નોંધાવી શકશે
યાદીની આખરી પ્રસિદ્ધિ 10 ઓક્ટોબર

Voter List Reform Program Announced: Draft Compiled Voter List To Be Published On August 12 New Revised Voters will be able to register the last voters of the new V with qualification on 1st October.The final release of the list is 10 OctoberGandhinagar disposal process will be carried out. From 1st August 303 to Now the format of the assembly to be held in the voter state four times a year will be prepared from 1 to 2.

 

વોટર આઈડી કાર્ડ ડાઉનલોડ કોણ કરી શકે?

ચૂંટનીકાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર રજીસ્ટર્ડ હોય તેવા તમામ લોકો ઓનલાઈન ચૂંટનીકાર્ડ સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

 

ચૂંટનીકાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવાના સ્ટેપ

 • સૌ પ્રથમ ભારતીય ચૂંટણીપંચ ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.nvsp.in ની મુલાકાત લો.
 • જો તમે પ્રથમ વખત આ વેબસાઈટ પર મુલાકાત લો છો તો સૌ પ્રથમ તમારે આ પોર્ટલમાં રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે. રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ તમારે મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ થી Login કરવાનું રહેશે.
 • લોગીન કર્યા બાદ તમને Download e-Epic નામનો ઑપ્સન દેખાશે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • નવું પેજ ઓપન થાય તેમાં Epic અથવા રેફરન્સ નંબર નાખીને તમારું રાજ્ય સિલેક્ટ કરીને Search બટન પર ક્લિક કરો.
 • સર્ચ બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ નીચે તમારા ચૂંટણી કાર્ડની ડિટેલ્સ જોવા મળશે તે ચેક કરીને નીચે Send OTP બટન પર ક્લિક કરો.
 • રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર OTP આવે તે દાખલ કરો.
 • OTP દાખલ કર્યા બાદ નીચે લીલા અક્ષરમાં OTP Verification Done Successfully લખેલું આવશે.
 • ત્યારબાદ નીચે આપેલ Captcha Code દાખલ કરીને Download e-Epic ઑપ્સન પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબાદ PDF સ્વરૂપે તમારું ડિજિટલ ચૂંટણીકાર્ડ ડાઉનલોડ થઈ જશે. ડાઉનલોડ થયેલું ચૂંટનીકાર્ડ તમારું છે કે નહીં તેના વેરિફિકેશન માટે એક QR Code આપવામાં આવેલો હશે.તેને સ્કેન કરવાથી તે ચૂંટનીકાર્ડ તમારું છે કે નહીં તે વેરીફાય કરી શકો છો

આમ, ઉપરના સરળ સ્ટેપ દ્વારા તમે ડિજિટલ ચૂંટનીકાર્ડ ઓનલાઈન ઘરેબેઠા ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ચૂંટણી કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
ચૂંટણીમા રોકાયેલા કર્મચારીઓ (પ્રિસાઈડિંગ ઓફિસર,પોલિંગ ઓફિસર, પટાવાળા) વગેરેને ચૂકવવા પાત્ર મહેનતાણાના દર
પ્રિસાઇડિંગ અને પોલીંગ ઓફિસર માટે મતદાન ટાકાવારી માટે ઉપયોગી એપ્લિકેશન
●કન્ટ્રોલ યુનિટમા ગ્રીન પેપર સીલ અને સ્ટ્રીપ સીલ વડે સીલીંગ કેમ કરવુ અને A B C D કેમ ગોઠવવી તેનો વિડીયો
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ના કાર્યો ની માહિતી  ફાઈલ
પ્રિસાઈડિંગ ઓફિસરની ડાયરી કેવી રીતે ભરશો તેની સમજ આપતો વિડીયો.
ચુંટણી દરમિયાન પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરે કરવાની થતી તૈયારી ની માહિતી ફાઈલ.
વોટીંગ મશીન અંગે ની તમામ માહિતી ગુજરાતીમાં (દરેક બટન,શિલિંગ પ્રક્રિયા સ્ટેપ BY સ્ટેપ)
ચુંટણી સૌથી ઉપયોગી તમામ કવર (વૈધાનિક,બિન વૈધાનિક કવર,અન્ય કવર માહિતી) કયા કવર માં કઈ માહિતી આવે તેની ડીટેલ માહિતી

ગામની મતદારયાદિ pdf ડાઉનલોડ

આ ઉપરાંત નીચેની રીતે તમે તમારા ગામની આખી મતદાર યાદિ pdf ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

 • સૌ પ્રથમ તમારે ચુંટણી કમીશન ની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર જવાનુ રહેશે. આ માટે https://erms.gujarat.gov.in/ceo-gujarat/master/frmEPDFRoll.aspx લીંક પર ક્લીક કરી ઓપન કરી શક્સો.
 • ત્યારબાદ ઓપન થયેલ પેજમાં જિલ્લો,તાલુકો અને ગામ સીલેકટ કરતા તમારા આખા ગામની મતદાર યાદિ pdf ડાઉનલોડ કરી શકસો.
Gujarat Voter List 2022 Click Here
Homepage Click Here

ગાંધીનગર નિકાલ પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. ૧ ઓગસ્ટ૨૦૨૨થી ૧૦ ઓગસ્ટ-૨૦૨૨ સુધીમાં
હવે વર્ષમાં ચાર વાર મતદાર રાજ્યમાં યોજાનારી વિધાનસભાની ફોર્મેટ-૧થી ૮ને તૈયાર કરાશે. ૧ ઓક્ટોબર- નોંધણી શક્ય ચૂંટણીની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરુપે ચૂંટણી ૨૦૨૨ની લાયકાતને અનુરુપ મતદાર પંચના રાજ્ય એકમે નવી સુધારેલી મતદાર પુરવણી અને સંકલિત મુસદ્દો તૈયાર કરાશે.

 

ચુંટણી દરમિયાન થતી કામગીરી શોર્ટકટ યાદી (એક પેજમાં)
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ની ડાયરી ની સમજ માટે નમુનો.
ચુંટણી માટે જરૂરી ૨ કલાકે આપવાના આંકડા માટે ને ૪ જુદા નમુના.
ચુંટણી ઉપયોગી કયા ફોર્મ પર કોની સહી આવે તેની સમજ માટે.
ચુંટણી જરૂરી મોકપોલ પત્રક અને તેનો  નમુનો
ચુંટણી માં જરૂરી PSO-5 ફોર્મ નો નમુનો (સૌથી જરૂરી)
સમગ્ર ચુંટણી પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી  પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર એપ્લીકેશન ખુબજ ઉપયોગી જરૂર થી ડાઉનલોડ કરો
The re-surveying of 8 suspended BJP individuals was held in Dakor

October 1: As part of the pre-election preparations for registration, a new revised voter supplement and a consolidated draft will be prepared by the State Unit of the Electoral Commission in accordance with the qualifications of Election 205.Earlier, the program was announced only for the January 1st list. Accordingly, this was compiled on 15 August 2017.Voters will be published on the basis of merit only. 21 Youths who can complete the registration in the list Was but improved from now on Is done.

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમની 2022 જાહેર
મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમની 2022 જાહેર

અગાઉ માત્ર ૧લી, જાન્યુઆરીની યાદી માટે કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. આ મુજબ ૧૨ ઓગસ્ટ-૨૦૧૨ના રોજ આ સંકલિત
લાયકાતના ધોરણે જ મતદાર ૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨ સુધીમાં ૧૮ વર્ષ મતદાર યાદીનો મુસદ્દો પ્રસિદ્ધ કરાશે. ૩૧
યાદીમાં નામ નોંધાવી શકાતું પૂર્ણ કરનાર યુવાઓ મતદાર યાદીમાં નામ જુલાઈ-૨૦૨૨ સુધીમાં મતદાર નોંધણી
હતું પરંતુ હવેથી તેમાં શસુધારો

કરાયો છે. જે મુજબ હવેથી, ૧લી, નોંધાવીને મતાધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. નવી અધિકારી, મદદનીશ નોંધણી અધિકારીઓને
જાન્યુઆરી, ૧લી, એપ્રિલ, ૧લી, સુધારેલી મતદાર યાદીની આખરી પ્રસિદ્ધિ તાલીમ, ઓરિએન્ટેશન, બુથ લેવલ
જુલાઈ અને ૧લી ઓક્ટોબરની. ૧૦ ઓક્ટોબર-૨૦૧૨ના રોજ કરાશે. અધિકારીઓની નિમણૂક કરાશે.

Any voter list that has done so states that, as of July 31, 207, new voters will be included, their support
By registering the name will be able to enter the physical verification of all their polling stations, card number voluntarily. Will be able to achieve suffrage. In addition to the rearrangement of the details of the voters, those who want to remove the amendment in the voter list, the form number will be provided for those who want to add the photo. Old voters will be able to add Aadhaar number by filling out new forms by deleting the form-Kshmi, amending 4, 5, 6 of the questions related to photo identity card.

હાલની લાયકાતના ધોરણે ૧૮ વર્ષ પૂર્ણ રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી તરફથી મતદાર યાદીમાં સામેલ હોય તેવા મતદારો કે
કરનાર કોઈપણ મતદાર યાદીમાં કહેવાયું છે કે, ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૨૨ સુધીમાં નવા સામેલ થનારા મતદારો, તેમના આધાર
નામ નોંધણી કરાવીને પોતાનો તમામ મતદાન મથકોની ભૌતિક ચકાસણી, કાર્ડ નંબર સ્વૈચ્છિક રીતે દાખલ કરી શકશે. મતાધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકશે. તેની પુનઃ ગોઠવણી, મતદારોની વિગતોનું આ ઉપરાંત જેમને મતદાર યાદીમાં સુધારા પુનરાવર્તન દૂર કરવું, ફોટાનું પુનરાવર્તન -વધારા કરવા હોય તે માટે ફોર્મ નંબર- પાડવામાં આવશે. જૂના મતદારો, ફોર્મ-ક્ષ્મી દૂર કરવું, ફોટાઓળખકાર્ડ સંબંધિત પ્રશ્નોના ૬,૭,૮માં સુધારા કરીને નવા ફોર્મ બહાર ભરીને આધાર નંબરનો ઉમેરો કરી શકશે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*