Pages - Menu

October2012 Festival Calender


Festival name
Date
    
1.Mahatama Gandhi Jayanti

2. Lal Bhadur Shashtri Jayanti

3. Durga Ashtami

4. Mahanavami

5. Jai Prakash Naraian Death Anniversary

6. Munshi Prem Chand Death 

Anniversary

Navratri Starting

7. 
Dusshera

8. Dussherra Fair Kota

9. Air Force Day

10. Winter Festival

11. Sharad Poornima

12. Valmiki Jayanti

13. Guru Ram Das Jayanti

14. Kati Bihu

15. Nav Ratra Sthapana

16. Guru Har Rai Punya Divas

17. Dhanwantri Jayanti

18. UNO Day

19. Mahaveer Nirwan Divas

20. Id-Ul-Zuha (Bakr-Id)

21. Vishwakarma Jayanti

22. Indira Gandhi Death Anniversary

23. Brahmotsavam

24. Rayalaseema Festival

25. Kallaji Fair

26. Manektari Punam Fair

27. Ayudha Mela

28. Jagaddhatri Puja

29. Tsokum Festival

30. Koratty Muthy

31. Rajgir Dance Festival

32. Autumn Festival

33. Autumn Flower Show

34. Barabanki Mela

35. Cape Festival

36. Pinjore Heritage Festival

37. Pomblang Lewduh

38. Yamdittya

39. Sri Vithappa Fair

40. Thimithi Festiva


 October 2

 October 2

 October

 October

 October 5

October 5

 October 24
October16

 October 24

 October 8

 October

 October 29

 October

 October 31

 Middle of October Every Year
 October 16

 October 20

 October

 October 24

 October 26

 October 26

 October

 October 30

October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October

 October