Pages - Menu

Ashadhi Ekadashi Sms-Greetings"Tal vaje,Mrudung vaje. Vaje Haricha Veena !! Mauli

nighale Pandhar pura, mukhane Vittal Vittal bola !! !!

jay Jay Ram Krushna Hari !! Happy ! Aashadi Ekadashi"
"bola pundalika var de hari vitthal, shri

dnyandevtukaram, pandari nath maharaj ki jay..

.....vitthal .....vitthal MARATHI BANDHAVANA ASHADI

Ekashichya subhecha.."
"jai jai vithala panduranga vithala; pundalika varadha

panduranga vithala; jai jai vithala jai hari vithala;

pundalika varadha sairanga vithala sarva bhai bandhuna

ashadi chi hardhik subhechya"