Pages - Menu

Guru Har Gobind Jayanti2012-Sms-Greeting


1)

Andar Kirtan, Hor Guun Gaam
Aisi Preet Karo Man Mere
Aath Pehar Prab Jano Nehre
Kaho guru Ja Ka Nirmal Bhaag
Har Charnee Ta Ka Man Laag.2)

Kissi Ne Pucha Tera Karobaar Kitna Hai
Kssi Ne Pucha Tera Parivaar Kitna Hai