Pages - Menu

Lord Ganesha 54 Name in Maharashtra-Lord Ganesha Images


1)Aras                                      
2)Udyan
3)Avlivarcha
4)Ekvis
5)Mukhi
6)Sankat.
7)Dashabhuj
8)Poud
9)Dharnidhar
10)Jayati
11)Jeshtharaj
12)Dhundi
13)Kothareshwar
14)Chinch
15)Chirner
16)Maticha
17)Nandgaon
18)Dwibhuja
19)Shiroda
20)Parvati
21)Bhrushunda
22)Tilya
23)Gundacha
25)Talya.
26)kalikar
27)Talyatla
28)Akshatya
29)Mokshi
30)Talyavarcha
31)Dholya
320Phadake
33)Ekchakra
34)Vigneshwar
35)Siddha
36)Khunya.
37)Trishund
38)Panchmukh
39)Vishal
40)Varada
41)Gupchup
42)Panchayatan
43)Uran
44)Satya
45)Vakratunda
46)Trikut
47)Dholya
48)Swayambhoo
49)Parabhani
50)Ashapurak
51)Heramb
52)Gangaji
53)Titwala
54)Bhalachandra