Pages - Menu

Paryushan Full Name

P = Pratikam
A=Aaradhna
R=rag Dewsh mittana
Y=Yachna
u=Upvaas
s=Samayik
h=Har roz PuJa
A=Athai
N=Navkar Jap
Pure kare Paryushan Maha Parv ...

Wish all Of a Happy Paryushan