જમીન માપણી અરજી ઓનલાઈન How to jamin mapani araji online 2022@iora.gujarat.gov.in

18 November, 2022 Admin 0

મોબાઈલથી જમીન માપણી અરજી કરો જમીન દફતર ખાતાની કચેરીમાં માપણી માટેની અરજી કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપથી અને અરજદાર દ્વારા કચેરીના સિદ્ધ સંપર્ક વગર હાથ ધરાય તે […]

TET EXAM Date 2022 Gujarat / TET પરીક્ષા ૨૦૨૨ સંપુર્ણ માહિતી સીલેબસ મોડેલ પેપરો TET પરીક્ષા જુના પેપરો ALL LIST

14 November, 2022 Admin 0

TET પરીક્ષા પેટર્ન ૨૦૨૨ TET EXAM PATTERN 2022 પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા માટે લેવામાં આવતી ટેટ પરીક્ષા ગુજરાત સરકાર્ના શિક્ષણ વિભાગ અને રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા સંપુર્ણ આયોજન […]

Voice Screen Lock Apk

2 August, 2022 Admin 0

Say something to unlock your phone. Say a voice command to unlock your phone. Unlock your phone screen by voice. Beautiful and customizable voice lock […]